Wystawa w Bydgoskiej galerii NEXT była prezentacją grupy pięciu współczesnych artystów polskich: Joanny Sułek-Malinowskiej, Jacka Malinowskiego, Ernesta Zawady, Marka Ejsmonda-Ślusarczyka oraz Rafała Knopa.

Tak oto opisują potrzebę tworzenia i emocje ze sztuką związane: Czyż każdy z nas nie powinien ubiegać się o to, żeby myśli krążące w naszych głowach były wolne? Wolność myśli, to właśnie to, co wspaniale przekazuje w nasze ręce możliwość bezgranicznego oddania się tworzeniu! Sztuka – magia, sztuka idei…idea…koncept…myśl…słowo. Czym dla artysty jest urzeczowienie myśli? Wyłącznie ograniczeniem! Samo urzeczowienie idei pozostaje w olbrzymim konflikcie z artystą, dla którego sam akt twórczy jest najważniejszy. Obraz, rzeźba, tkanina czy jakakolwiek inna fizyczna forma sztuki odbiera jej samej swobodę odpowiadania na najważniejsze pytania w formie takiej jaka pozostaje w sferze zainteresowania artysty. On myśli…więc tworzy! On – artysta – mag – przedstawiciel boskiego gatunku ludzi mogących słowo zmienić w ciało…Chcąc być wolnym w swoich ideach jest artystą pełnowymiarowym, dla którego czas, miejsce, ciało sztuki nie ma znaczenia! Wręcz zmaga się sam ze sobą kurcząc swoje idee do ograniczonych rozmiarów dzieła sztuki.

Odkrywając na nowo starą prawdę mówiącą o tym, że las przetrwa dłużej niż samotne drzewo, dojrzeliśmy do idei założenia grupy artystycznej o nazwie Abrakadabra, ponieważ grupa daje większe możliwości promocji, stanowi również motywację do jeszcze bardziej efektywnego indywidualnego, twórczego działania. Jednoczy nas idea ,,robienia” malarstwa, wyrażania się przez nie. Ten język pozawerbalny, ciągle nie traci swej siły oddziaływania. Pikturalność materii malarskiej, kolor, światło i iluzja przestrzeni są jego unikatowymi środkami wyrazu. Wspólne eksponowanie indywidualnych dokonań stanowi ponadto okazję do bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów, dyskusji czy wzajemnego wsparcia. Wyrażając się poprzez „obraz” prezentujemy różnorodne osobowości i dążenia. Obraliśmy sobie za cel przelewanie na płótno naszej pozytywnej energii, która ma szansę zaistnieć na stałe na niejednej ścianie, w niejednym domu i oddziaływać na patrzących.
5 7 9
34 14 22